Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

139: Fixrii namni namarraa baasuun ni tahaa?

Gaafii: Eega biyya Arabaa dhufee waggaa afurii fixrii Ramadaanaa kafiiluma kiyyatu narraa baasa. Atuu nama narratti waajibaatii sirraahiin baasa naan jedhaa garuu abbaan warraa kiyyallee narraa hin baasuu kafiilli kiyya kun narraa baasuun ni tahaa?

 

Deebisaa: Namni ati bira hojjattu yoo sirraa baase ni taha rakkoo hin qabu. Garuu namni irratti waajiba taate abbaa warraa keeti. Kafiilli sirraa baasuunis rakkoo hin qabu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa