Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

178: Obboleessa nama irraa du’e sadaqaan ni baafamaa?

Gaafii: Obboleeyyan kiyya heddutu du’anii sadaqaa maal irraa baasuu qaba?

 

 

 

Deebisaa: Sadaqaa takkallee wanni sirraa fedhan takkallee hin jirtu. Yoo ilmaan xixiqqoon du’an abbootiin haqiiqaa baasuu qabdi ilmaan xixiqqoo saniif. Abbaa irraa fedhama malee sirraa wanni fedhamu tokkollee hin jiru.

 

Sheikh Alii Jimmaa