Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

179: Saffii salaataa irratti warra miilaan namaarraa dheessu maal godhutu namarra jira?

Gaafii: Saffii walitti hin qajeelfatan ummatni arabaa kunis ummanni hindiitis miila walitti hin butanii nama dhibanii haalli dilii kanaa eenyuun irratti argama diliin saffii kutuu kun?

 

 

Deebisaa: Yoo miila itti butte si jalaa butatan sirratti hin argamu diliin isaanumarra jirti. Ati haga dandeettun tattaffattee humaa sirra hin jiran.

 

Sheikh Alii Jimmaa