Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

215: Heeydiin Nikaha hidhachuu ni dhoorkitii?

Gaafii:  Intalti dhalaa takka yeroo nikaha godhan yoo heeydii qabaatte heeydiin nikaha hidhamuu ni dhoorkaa?

 

 

Deebisaa:   Heeydiin hiikkas hin dhoorkitu, hiiikkaan ni argamti akkuma sani nikaha hidhachuulleen isii heeydii qabduu waa takkallee rakkoon hin jiru. Akkuma sani aruuza isillee galchuun hanga isiin xahaarattutti wajjumaan hin rafne malee aruuzallee isii galchuun waa takkallee rakkoon hin jiru.

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam