Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

219: Bishaan dhaliinsa dura dubartii irraa bahuu Salaataa fi Soomana ni dhoorkaa?

Gaafii:  Osoo isiin hin dhalleen duratti bishaan dhalaa irraa bahu salaata ni dhoorkaa takkaa soommana ni dhoorkaa, salaata balleessaa?

 

 

 

Deebisaa:   Intala dhalaa hoggaa dhaliinsaa dhihaattee bishaan isii irraa bahu xahaaraa, garuu wudu’a ni balleessa saniif jecha salaata hin dhiiftuu soommanallee hin dhiiftu.

 

 

Dr.Liwaa’ulislaam