Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

242: nama ilmoo hin qabne eennutu dhaala?

Gaafii: Yoo namni tokko ilmoo hin qabne, ka horii isaa nama isa dhaalu hin qabne horii isaa akkam godha?

 

 

Deebisaa: Yoo biyyi biyya islaamaa ta’e baankii islaamaatti kenna. Yoo nama inumaa isatti dhiyaatu hin qabne taate nama aalimaa ka biyya sani jirutu horii isaa san akkam godhaa isa fatwaa gaafachutu isarra jira. Yoo sadaqaa godheef taanaan, yoo masjiidaan ijaaree waqfii godheef taanaan aalima olla san jirutu ka akka abbaa isaa isaa ta’u santu horii isaa san bakka itti godhuufii qaba.

 

Sheikh Alii Jimmaa