Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

73: Manzuumaa dhaggeeffachuun akkami?

Gaafii: Manzuumaa / Faaruu Nabii dibbee waliin ta jirtu yoon dhaggeeffadhe akkami?

 

Deebisaa: Manzuumaa jechuun yoo anaashida Islaamaa taate humaa hin qabdu ta dibbeen waliin hin jirre. Ta dibbee qabdu ammoo irraa fagaadhu.

 

Dr. Liwaa’ulislaam