Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

87: Nama du’eef sadaqaa horii qaluun ni tahaa?

Haadhaaf abbaa kiyyaaf sadaqaa horii yoon qaleef akkami?

 

Deebisaa: Sadaqaan nama du’e irraa qalan horii qalaa jechuun hin jirtu. Sadaqaan namni keenya warri Afrikaa aadaa godhatee foonitti fiigu tun wallaala irraahi. Hulaan sadaqaa baldho. Nama kee ka du’e horii qaltee foon jiraas hiruu ni dandeessa. Soommanaa fa’a hiraaba, afxira gootee nyaachisuu ni dandeessa. Maqaa nama du’eetiin eela qotuu, masjiida ijaaruu, masjiida ibsuu, Qur’aana masjiida keessa kaayuu, aalima tokko ka barsiisu gargaaruu, ijoollee waa barattu ta humaa hin qabneef kitaaba bituufii, hulaan sadaqaa tuulaadha. Tan Rabbiin si dandeessise hojjadhu.

 

 

Dr. Liwaa’ulislaam