Press Ctrl/Cmd + P to print
or save as PDF

65: Salaata Maghribaa dura sunnaan ni jiraa?

Gaafii: Salaata Magribaatiin duratti sunnaan jiraa?

 

Deebisaa: Yaa gabrittii Rabbii, salaanni shanan Rabbiin dirqama nurratti godhe cuftinuu sunnaa jala deemtu qaba. Magribaan duratti sunnaan hin jirtuu garuu yoo feete irra buufachuu ni dandeessa.

 

Dr. Liwaa’ulislaam