< All Topics
Print

256: Namni Zakaatul Fixrii hin baasin soomanni isaa akkami?

Gaafii: Fixirii amata lamaa ani ufirraa hin baafnee waan obboleessi kiyya narraa baase sehee ani ufirraa hin baafnee amma maaltu narra jiraa?

 

 

Deebisaa: Namni fxrii hin baasin soomni isaa hir’uudhaa jechuudhatu jira. Amata lamaan booda yaadatte kanallee baasi soomni kee siif haa guutamuu.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents