< All Topics
Print

268: Intala nikaha booda osoo waliin hin argin/rafin yoo hiikan mahariin isii akkami?

Gaaffii: Intala takka yoo nikaha naa godhan, nikaha naa godhanii osoo waliin hin rafin osoo waluu hin argin yoo ka hiiku ta’e mahariin isii akkami?

 

 

Deebisaa: Shari’aan islaamaa yoo intala takka gad dhiisan osoo isiidhaan walitti hin dhufin dura maharii isii wal qixa takka kennuufii qaba; cinaa takka jechu yookaa nuusa tokko kennuufiin jaallatamaadha. Kanaaf iddaallee wanni isiin lakkaawattu hin jiruu maharii isii yoo shantama ta’e 25 kennaaf. Yoo isiin awufii isinii gootee yookaan isiinuu tolinaaf guutuma ufirraa badhaasa kennitaniif taate malee haqqii isii nuusa tokko kennaafii jedhe qalbima isii gammachiisuuf jechu. Suniif wanni akka inni hadiyyaatti kennuuf cufti kama isiiti deeynii itti hin taatu jechu.

 

 

Sheik Alii Jimmaa

Table of Contents