< All Topics
Print

284: Salaata keessa yoo madaan dhiige salaanni sun akkam ta’a

Gaafii: Namni tokko yoo salaata keessatti finniisa tuqee mala’ee dhiigni irraa bahe ka dhiiga ufirraa fidu taate salaanni isaa maal ta’aa?

 

 

Deebisaa: Dhiiga, najisa moo najisaa mitii  kilaafatu keessa jira. Ulamaa’iin irra hedduun najisa jedhan. Ulamaa’ii keessaa dhiiga, haqqee fi fakkaataan isaa najisaa mitii warra jedhantu jira. Garuu warrummaan dhiigni najisa jedhan sunuu, dhiigni xiqqaan tokko yoo namarraa bahee wayaa tuqe, awfii godhanii irra dabran. Salaatallee humaa hin godhu, huccuu tanteellee yoo tuqellee humaa hin godhu.

 

Sheikh Abdurahman Shariif

Table of Contents