< All Topics
Print

297: Nama na dalgsiifatu jalaa baduun akkami

Gaafii: osoo warri dalagaa na dalagsiifatu hin beeyne bakka dalagaa irraa baqadhee.

 

 

 

Deebisaa: tuni zulmiidha. Warra kafiila jalaa baqatu ka rakkinnaaf baqatuu fi ka baldhinnaan baqatu jidduu waa heddutu jira. Ka kafiila jalaa nama baasuu fi ka ufiifuu kafiila jalaa baqatee deemu sunilleen zulmiidha. Eega horii kafalanii jarri nama yaamaniitii isaantu haqqii qaba. Yoo zulmiin jiraatte gara barbaachisaa ta’etti himatan malee, jalaa baqatanii zulmii godhuun hin ta’u.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents