< All Topics
Print

303: Saffiin akkam ta’uu qaba

Gaafii: Saffaan namaa yoo qajeeluu baate yoo ka walitti hin baxxanne akkamii?

 

 

 

Deebisaa: Baaba saffii keessatti Rasuulli Rabbii ﷺ dhaamsa jajjabduu dubbatanii jiran. Saffiin qajeeluun barbaachisa. Akka maleeykaatti saffii godhaa, aboo ani duyda duubaan isin argaa beekaa, namni saffii jallatellee salaanni isaa hin guutamu jechatu jira. Saffii guututu barbaachisaadha yoo imaama tokkoon wajjiin salaataa jiraatan.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents