< All Topics
Print

308: Namni Zinaan dhalate, dilaawaadhaa?

Gaafii: Gurbaan zinaan dhalate yoo nama gaarii ta’ellee maasiyaafi diliin abbootiin isaa dalagan sun isa ni dhaqqabdii?

 

 

 

 

Deebisaa:  Rabbiin guddaan Hin dhaqabduu jedha. Dilii nama tokkoo, tokko wanni baachifnuuf hin jiruu jedha Rabbiin guddaan. Yoo abbaan kuun sababaa itti ta’e malee. Diliin gurbaa zinaan dhalatee dilii haadhaatiif dilii abbaati malee gurbaan waan inni keessaa qabu hin jiru. Yoo inni tolee, ibaadaa ufii qajeelfatee, gama Rabbii deebi’e inni keeyrii ufii Rabbii ufii biraa waan argatu ni qaba.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents