< All Topics
Print

319: Iqaamuun maletti salaata salaatuun akkam?

Gaafii: Namni tokko yoo azaanatee irraanfatee iqaamaa malee salaate akkam?

 

 

 

Deebisaa: Ulamaa garii biratti azaanaaf iqaamaan waajibatti laalama. Warri gariin ammoo waajibaa mitii jedhan. Ammoo hukmii salaata balleessuu hin gahu. Yoo hir’ate ajritu irraa hir’ata jechu.

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents