< All Topics
Print

334: Namni Soomanuuf Nazrii godhe, yoo haajaan hin guunneef akkam godha?

Gaafii: Nazriin soomanaan nazzarre akkam ta’aa? Yoo haajaan tiyya hin bahin sooma san guutuun narratti dirqamaa?

 

 

 

Deebisaa: Nazriin hogguu takka Rabbiif seenan haajana baate moo bahuu baattee inuma soomanan, nazriin Rabbii deeyniidhaa guutuun dirqama.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents