< All Topics
Print

344: Iqaamaan masjiidatti godhamu, nama manatti salaatuuf ta’aa?

Gaafii: Olla masjiidaatti salaannaa iqaamaa yoo ka godhan taate nuti olla sanitti jala iqaamaa sanii garuma salaata waajibaatti dabarra moo sunnaa keenya salaatuu dandeenya.?

 

 

 

Deebisaa: Iqaamanuu iqaamuu baatanuu, ati yoo ka dura salaatamu taate dura sunnaa kee salaatii eegasii waajibuma kee salaati. Iqaamaan masjiidaa godhamu dubartii hin laalchisu. Yoo dubartoota masjiidaan walitti hidhaa qaban ka itti hidhachuun isaanii hayyamame taate malee.

 

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents