< All Topics
Print

345: Takbiiraan salaataa akkam?

Gaafii: Takbiiraa salaataa akkam?

 

 

 

Deebisaa:Tokko takbiiratal ihiraam jedhama wanni Sanaa gadii sunana jedhamaa, olka’uudhaafii gad jechuudhaaf sami’Allahu liman hamidaan kunillee cufti isaatuu takbiira.

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents