< All Topics
Print

354: Akka shari’aa islaamaatti qaadhimaan maali?

Gaaffii: namni tokko intala takka jaalatee eega wolqaadhimanii boodatti intala tana ganda dhaquu bakka wol arganitti bakka biraatti tahuu yoo dhungate akkam?

 

 

 

 

 

Deebisaa: dura qaadhima jechuun kun akkamii namni kun haa beeku. Irra hudduun namaa intala takka wojjiin haasaweetuma ati qaadhimaa tiyyaa anilleen qaadhimaa keeti woliin afaan isaan jedhan suni qaadhimaa miti. Qaadhima jechuun gurbaan intala worra isaanii dhaqee gaafatee intala tana sii kennine jechuun suni qaadhima jechuun. Kan ammoo jarri lamaan ifii ani si malee hin heerumu ani si malee hin fuudhu wolii haa kakannu jedhan suni, kakuun sunilleen baaxili, akkuma san dhungoolleen baaxili isa irratti haraami. odoo worra isaanii irraayillee kadhatee waanin nikaha hin jirreen isarratti dhungachuun haraami.

 

Dr . Liwaa’ul Islam

Table of Contents