< All Topics
Print

364: Intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?

Gaaffii: intalti takka odoo garaa qabduu yoo jaarsi hiike , hiikkaan sun hojii irra ni ooltii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Dhalaan odoo garaa qabduu ni hiikkamti ammoo iddaan isiidhaa ta hoggaa akka xahaaraa qabduu baatii sadihiitii mitii “wo ulaatul ahmaal ajaluhunna ayyada’ina hamlahunna” jedhe rabbiin ilmoma san dhalu guyyaa ilmoo san dhaltee garaarraa ilmoon baate iddaan isiitis dhume yooniifin gurbaan kachi booda hin deeffanne eega isiin dhalte booda sheenaan ka itti dhuftu taate nikaaha haarayaa fi mahrii haarayaan deeffachuu dandaya yoo ammoo ka gurbaan hike isii garaa qabdu akka namni keenya dhalaan garaa qabu hin hiikamu ka jedhan sun jaahila tanaaf jecha isiin eega dhalte irraa hoggaa xahaaratte hulaan isii banaa dha heerumuudhaaf

 

 

Dr Luwaa’ul Islaam

Table of Contents