< All Topics
Print

378: Jaarsaa jaartiin wol hiikanii mana tokko kheeysa jiraachuu dandayuu?

Gaaffii: namni tokko yoo wol hiike jaarsaa jaartiin mana tokko kheeysa jiraachuu ni dandayaa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: ee ni dandaya akkuma daabisaa dabarte keessattuu finnettuu baatii sadi mana keessaa gadi hin baasan rabbiinuu ni dhoorke, haga ammoo inni si deeffadhe  jedhuu olbaatee siree isaa irra takkaahuu firaasha isaa irra ol baatee isa wojji ciisuu hin dandeessu  qixaaxa isaatii jecha. Kabajaan intala dhalaa akka eegamtuuf .

 

Dr . Liwaa’ul Islam

Table of Contents