< All Topics
Print

401: Namni horii saahiba gowwoomsee iraa fudhatee sadaqaa sadaqachuu ni danda’aa?

Gaaffii : namni horii saahiba isaa gowwoomsee horii isaa irraa dabarsee sadaqaa sadaqachuu barbaadaa?

 

 

 

 

Deebisaa: sadaqaan haraamaa hin taatu rabbiin waan chaafuu dhaaf waan haraamaa natti hin sadaqatinaa jedhee jira . Sadaqaa abbumatu sadaqata malee horii namaa nama jalaa fuudhanii hin sadaqatan obboleeyyan kiyya.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents