< All Topics
Print

408: Jaartiin ajaja jaarsaa diddu hukmiin isii maali?

Gaaffii: jaartii tokko fuudheetiin jaartiin tiyya yaameenii jennaan natti dhufuu diddee , duuba maaltu narra jiraa?

 

 

 

 

 

Deebisaa: jaartiin tee sitti dhufuu qabdii manguddoon qabii , obboleeyyaniin qabii ,saahibbaniin qabii diinii rabbii dhagayuu qabdii abbaa manaa jalaa diduun azaabatti dallansuu rabbii guddaatti isii buusa haa quba qabaattu , wosiyyaa tanaaf dhaamsa tanallee dhaqqabsiisi

 

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents