< All Topics
Print

428: Yoo rifeensi namarraa bu’ee bakka hin taane seene irraa gaafatamuu?

Gaaffii: Yoo rifeensi namarraa bu’ee najisaan walitti makatee bakka hin taane seene irraa gaafataman jedhanii akkami?

 

 

 

 

Deebisaa: Wanni akkasiituu hin jiru. Rifeensa bakka feetetti gatuu ni dandeessa. Yoo qulqullinna eeggachuuf bakka wasakaatittillee darbite humaa rakkoon tokko hin jiru. Wanni rifeensa kabajanii warqaan maranii awwaalan wayiituu hin jiru.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents