< All Topics
Print

441: maallaqa osoo hin kafalin makiinaarraa bu’e maal godhuu qaba?

Gaaffii: Guyyaa tokko gaarii namaan wajji yaabbadhee osoo noolii isii hin kafalin irraa bu’ee jarrillee na hin gaafannee anillee irraanfadhee achumaan dabree?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Maqaa jaraatiin sadaqadhu. Yoo jara argitee itti hin kennine maqaa jaraatiin sadaqadhuu ufirraa baasi. Haala saniin yoo ufirraa baafte guyyaa qiyaamaa wanni sirraa fedhan hin jiru.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents