< All Topics
Print

453: Aannan Harma dubartii xahaaraa balleessaa?

 

 

Deebisaa: Harmi qulqulluudha. Harmi najaasummaa hin qabuu xaahaaraa qulqullicha. Rabbitu halaala godhee humaa hin qabu. Yoo huccutti bu’eellee waa takka hin qabu.

 

Sheikh Alii Jimmaa

Table of Contents