< All Topics
Print

454: Bulgaafannaan akkamii?

Gaaffii: Bulgaafannaan akkamii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Bulgaafannaan kilaafatu keessa jiraa, ummanni gariin bulgaafannaan najaasaadha jedhanii eega garaadhaa dhufeefuu, warri gariin ammo yoo bulgaafannaa garaa gadiitii dhufe taate irraa xahaarachutu gaariidha jedhan. Yoo ammo ka qoonqoo keessa ol deebi’e taate akka hancufaa taate humaa rakkoo hin qabduu jedhan Ulamaan.

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

Table of Contents