< All Topics
Print

455: Dhiigni da’umsaa najisa moo xahaara? yoom dhiqatamuu qaba?

Gaaffii: Dhiigni aadaa takkii dhiigni da’umsaa najaasa moo xahaaraa? Dubartiin takka yoom dhiqattii?

 

 

 

 

 

Deebisaa: Shariyaan islaamaa namni xuriin aadaa itti dhufe ykn dhiigni dahaa itti dhufe gaafa irraa qulqulloofte dhiqattee salaatti afurtama wanni jedhan hin jiru, afurtama wanni eeggatan hin jiru. Kanaafuu dhiigni irraa qulqulloofnaan dhiqatanii salaatuu abbaa manaa ufii wajjiin jiraachuun shariyaan ni hayyamaa rakkoon hin jiru.

 

Sheikh Alii Jimmaa

 

Table of Contents