< All Topics
Print

460: Rifeensa jijjiiruun akkamii?

 Gaaffii : Rifeensa jijjiiruun akkamii?

 

 

 

 

Deebisaa: Uumaa Rabbii jijjiiruun dhoowwaadha. Rifeensa mataa kalaraan jijjiiruun dhoowwadha. Ulamaan gariin yoo ammaa manaa qofaaf bareeduu taate humaa hin qabuu jedhan. Sharxii abbaa mana malee namni biro hin agarre. Yoo abbaa manaa hin qabne hin ta’uu hin hayyamamuuf

Sheikh Alii Jimmaa

Tags:
Table of Contents