< All Topics
Print

486: Salaata keessa hafuurri namarraa yoo bahe salaatni ni badaa?

Gaaffii: Namni tokko yoo salaata keeessa hafuura wudu’a cabsu baafate, salaata san itti guuttata moo salaata san dhiisee wudu’a godhataa?

 

 

 

 

Deebisaa: Salaatni awwala hafuurri baheenuu cabee jira wudu’atan malee salaatni namaa fayyaa hin ta’u.

 

Sheik Alii Jimmaa

Table of Contents