< All Topics
Print

504: Dhiirti Rifeensa dheeressuun hayyamamaa?

 

 

Deebisaa: mataa dheereffachuun homa takkallee  hin qabu hukmii shari’aatti. odooniifi yahuudaa fi nasaaraa fi dhaaba akkanaatu godhataa hin tahin, hukmii shari’aatti waa qabaa moo homaa hin qabu jechuu beeki. dhiirti mataa dheereffachuun homaa hin qabu. Nabiin keenyallee ﷺ mataan saanii hamma qaccee gurraa gaha, gaaf garii inumaahuu qaccee gurraa birallee ni kuta. homaa takkallee hin qabu. garuu immoo mataa kana wosanaa baaftee bifa biraa itti gootee callee itti hiitee takkaahuu karra itti gootee, takkaahuu naannoo akka dhalaatti fooyuun hukmii shari’aa keessatti dhalaa fakkaachuun haraami.

Dr. Liwaa’ul Isalam

Table of Contents