< All Topics
Print

505: Horii fayya dhabaa qalanii darbuun akkam?

Gaaffii : horii fayyaa dhabe tokko yooniifin fayya dhabaa namni hin nyaatuu jechuu dhukkuba beeyne qallee yoo darbine akkam ?

 

 

 

 

Deebisaa: homaa hin qabu eega horiin kun dhukkuba fuudhee yoo nyaanne irraa dhukkuba fuuna jettee duuba ammoo akka hin rakkanne fayya dhabaa san halaalchitee waan namni hin nyaanne eega tahee woraabessaatu jiraa, sareetu jiraa ,homaa takkallee sirratti hin jiru gabricha rabbii.

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Table of Contents