< All Topics
Print

516: Namni hajjii irra jiru rifeensa bobaa yoom murata?

Gaaffii: hajjii godhuu odoo deemuu odoo bakka miiqaataa hin gahin odoo hin hidhatin rifeensa bobaa ifirraa muree , akkasitti yoo hajjii godhe hajjiin tiyya akkam ?

 

 

 

 

Deebisaa: wonni hajjii keeysatti namarratti mahduuraataa toora sagalii yookiin kudha tokkooti waan san yoodalayde eega hidhatteen boodatti axira godhachuu, rifeensa bobaa , ka saphiidhaa, ka mataa, woma tahe haa tahuu wonni kun cuftinuu waan qalma namarratti wojjabsiisu . ammoo odoo hajjii hin hidhatiniin duratti qaama dhiqachuu saamunaa urgaawaan , qeensa cirachuu ,saphii haaddachuu waa takkallee rakkoo hin qabdu , tanaaf jecha rifeensi ati ifirraa cirte yoo hidhachuun duratti ta’e homa takkallee sirratti hin jiru .  rifeensi ati ifirraa murte yoo hidhachuun duratti tahe homa takkallee sirratti hin jiru.

 

Dr. Liwaa’ul Isalam

Tags:
Table of Contents