< All Topics
Print

528: Namni tokko yoo janaabee bishaan dhiqatuun dhabe akkamitti salaataa?

Gaaffii: Namni tokkko yoo janaabee bishaan dhiqatuun dhabe akkamitti salaataa?

 

 

 

 

Deebisaa: Tayamuumee salaata. Tayammuuma godheeti salaata. Egeri yeroo bishaan aragate ni dhiqata. Salaata taymuumaan salaate sanillee wayta bishaan aragate hin deebisu.

Sheikh Abdurahman Shariif

Tags:

1 thought on “528: Namni tokko yoo janaabee bishaan dhiqatuun dhabe akkamitti salaataa?”

Comments are closed.

Table of Contents