< All Topics
Print

536:  Sooma namaaf soomuun ni danda’amaa?

Gaaffii: Abbaan kiyya qaari’ee jira Rabbiin haa maaruu, soomaa amata tokko irraa qaban ummaa tiyyarraa.

 

 

 

 

Deebisaa: Sooma irraa qaban sani baasuu qabdi qadaa sani. Amata tokko ta’ee afur ta’ee qadaa ramadaanaa hunda baasuu qabdi. Maaliif jennaan deeynii Rabbiittu isii irra jiraa jechu. Deeynii Rabbii ka isii irra jiru san ufirraa haa kafaltuu. Nama manguddoo soomana hindandeenne yoo taate kaffaaraa irraa haa baasanii. Nama soddomaa nayaata haa nayaachisanii. Nama soomana qabu faxara/ lulluqqii kennaniif.

Sheikh Abdurrahmaan Shariif

1 thought on “536:  Sooma namaaf soomuun ni danda’amaa?”

  1. Ollaa kiristaana koo ayyana amantii isaa irratti
    1. Baga siin gahe jechuu danda’a
    2. Badhaasa/kennaa geesu danda’a

Comments are closed.

Table of Contents