< All Topics
Print

633: Salaata Halkaniitiif Azaanni ni jiraa?

 

Wanti Azaanni godhameef Beeysisa godhuufi. Muslimoonni Salaata Waajibaa Shananiif akka walitti dhufan beeysisuuf azaanni karaa godhame. Salaanni halkanii ammoo salaata jama\’aatii miti. kophatti Azaanaafi Iqaamaa hin qabu.

 

Dr. Liwaa\’ulislaam

Table of Contents