Tag: Anbiyaa'ota

523: Qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?

Gaaffii: Qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?         Deebisaa: Ee laaluun ni danda’ama humaa hin qabu. Qissaa ambiyootaa yoo laalteef yoo qaraate takkuma garaagarummaa hin qabu. Garuu wanni beekuu qabdu ka amma televizyiina irratti muldhisanii dabarsan kunniin fakki malee ambiyootaa miti. Rasuulaaf kulafaa’u raashidoota fakkii hin godhanii ni gurraachessan kabajaa isaaniitiif jecha.  Ammoo …

523: Qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa? Read More »

523: Fiilmii qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?

Gaaffii: Qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa?         Deebisaa: Ee laaluun ni danda’ama humaa hin qabu. Qissaa ambiyootaa yoo laalteef yoo qaraate takkuma garaagarummaa hin qabu. Garuu wanni beekuu qabdu ka amma televizyiina irratti muldhisanii dabarsan kunniin fakki malee ambiyootaa miti. Rasuulaaf kulafaa’u raashidoota fakkii hin godhanii ni gurraachessan kabajaa isaaniitiif jecha.  Ammoo …

523: Fiilmii qissaa ambiyootaa laaluun ni danda’amaa? Read More »