566: Ayyaana Yuunivarsiitii keessatti kabajamurratti hirmaachuun akkami?

Gaafii: Ani barataa Yuunivaristiity, Yuniveristii keessatti ayyaana adda addaatu jira. Ayyaana yeroo barnoonni cufamu gaggeeffamu, sagantaa eebbaa fi qophiilee adda addaatu jira. Qophiilee akkanaa kana keessatti wanti shari’aa islaaamaa kallafu heddutu jira. Ayyaana akkanaa irratti hirmaachuun akkamitti laallama? Deebisaa: Dimshaashatti waan akkanaa kana ulamaa’iin wanti jedhan. Ayyaanni kabajamu ayyaana amantii biroo yoo tahe irratti hirmaachuun …

566: Ayyaana Yuunivarsiitii keessatti kabajamurratti hirmaachuun akkami? Read More »