402: Abbaa ofii hamachuun maal qaba?

Gaafii: namni tokko yoo abbaa ofii hamate maal qaba?           Deebisaa: hamiin gara marattuu hamtuudha , akkuma ammoo rahima taatuun irra badduudha jechu kanaafuu abbaa ofii hamachuun gaarii miti silaafuu namni hamatan hundinuu keeyrii sirraa guurrataa baddala namni dhibii sirraa guurratu salaata kee sooma kee keeyrii kee abbummaan kee haa guuratu …

402: Abbaa ofii hamachuun maal qaba? Read More »