Tag: Haqa Yataamaa

490: Horiin ilmaan yatiimaatii badhaasa kenname hukmiin isaa maali?

Gaaffii: Namni tokko du’ee ilmaan yatiimaatii badhaasni kenname nama biraa irraa, ilmaan yatiimaa sun cuftinuu osoo hin fudhatini horiin sun horee intalti fi ilmi ilmaan sani keessaa guddatanii intalti horii saniin heerumuu feetii ilmis horii saniin fuudhuu fedhaa osoo hin qodamin akkamii?           Deebisaa: Horiin sun akkuma horii isaan abbaa isaanii …

490: Horiin ilmaan yatiimaatii badhaasa kenname hukmiin isaa maali? Read More »

474: Garagaarsaf maallaqa an erge bakkaan naaf hin geenye maalin godha?

Gaaffii: Gaaf tokko sadaqaa niyyadheetiin gargaarsa masjiida tokkoof ammalle maatii yatiimaatiif gargaarsa niyyadhee nama tokkotti waa erge, namni sun waan san akka an fedhutti bakkaan hin geenyee ka masjiida sanis cinaa kenneetuma waa xiqqoo kennee ta biraa masjiida biraatiif dabarse an ammo masjiida saniif hin niyyannee inni ammo fedhinnaa isaatiin akkas hojjatee wanni anarratti jiru …

474: Garagaarsaf maallaqa an erge bakkaan naaf hin geenye maalin godha? Read More »