Tag: Ilmoo ifirraa baasuu

365: Ilmoo zinaa ifirraa baasuun akkam?

Gaaffii: intalti dhalaa takka yoo ilmoo zinaa if irraa baafte hoo hukmiin isaa maali?         Deebisaa: ilmoo gaafachuu dura zinaa irraa gaafachuutu dursa ilmoon zinaa irraa dhufte zinaanis dilii guddoo kabaa’irirraayi ilmoo ifirraa baasuunis akkuma armaa olitti dhageeytani bifa isiin itti ifirraa baasaniintu laallama karuma cufattuu lubbuu baasuun haraami callaadha     …

365: Ilmoo zinaa ifirraa baasuun akkam? Read More »

363: zinaa dalaguu fi ilmoo ifirraa baasuu kamtu irra laaftuudha?

zinaa dalaguu fi ilmoo ifirraa baasuu kamtu irra laaftuudha?         Deebisaa: zinaan min akbaril kabaa’ir.  shirkitti ta aantu zina jabeenna isii irraan namni fuudhe ajjeefamuun, jabeenni isii irraan namni dardaraa intalti dubraa xilaan garafamanii biyya irraa ari’amuun guddina ma’asiyaa tanaa irraayi . Ammoo ilmoo if irraa baasuun haala namni kun ilmoo if …

363: zinaa dalaguu fi ilmoo ifirraa baasuu kamtu irra laaftuudha? Read More »