711: Jaarsi kiyya abbaa kiyya akka hin gargaarre na dhoorke

Gaafii: Anii fi Abbaan mana kiyyaa wal jaalannee wal fuune. Osoma waliin jiraannuu, ani al akka takka haadhaa fi abbaa kiyya gargaaruu fedha. Yeroon abbaa mana kiyyaa Kanaan haadhaa fi abbaa kiyya gargaaruu fedhaan jedhuun, “nageenyi naa fi si jidduu akka jiraatu yoo feete haadha kee gargaari, abbaa kee garuu hin gargaarin. Maaliif jennaan gaafan …

711: Jaarsi kiyya abbaa kiyya akka hin gargaarre na dhoorke Read More »