699: Kittaannaan dhiiraa fi dhalatti garaagarummaa qabaa?

Gaaffii: Absumaa muruun/kittaanniin dhiiraafi dhalatti garaagarummaa qabdii?     Deebisaa: Absumaan yookaan kittaanniin dhalaa sunnaa dha. Kan dhiiraa ammoo waajiba. Qulfi dhiiraa kun wasaka/balfa guura. Kanaaf najisni meeshaa dhiiraa keessatti walitti akka hin qabamne qulfa/gogaa dhiiraa muruun waajiba. Kan dhalaa ammoo sunnaan fiinxatti qimmiidu dha. Jalatti gadi qabanii irraa kaasuun rakkina guddaa akka fedhii walqunnamtii …

699: Kittaannaan dhiiraa fi dhalatti garaagarummaa qabaa? Read More »