706: Huccuu Masqala qabduun Salaatuun akkami?

Gaafii:- Huccuu Masqala qabduun salaatuu, takkaahuu saamunaa masqala qabuun yoo qaamaan dhiqatan akkami?     Deebisaa: Huccuu fi wantootni akka saa’aatis kan masqala qaban waan salaata nama jalaa balleessurraayi. Irraa fagaadhaa. Akkuma san suuraan namaallee yoo uffatarra jiraate waan kushu’a nama dhoorku waan ta’eef huccuu akkasiirraallee irraa fagaadhaa. Wantoota akka Saamunaa ammoo yoo ableen waan …

706: Huccuu Masqala qabduun Salaatuun akkami? Read More »