Tag: Miidhagina

497: Dhalaan diddibattee if tottolchuun akkami?

Gaafii: intalti dhalaa takka boonfachuun takkaahuu misiyaaja fuula dibachuun, nyaara, funyaan, hidhii godhachuun dhoorkaa dha moo dhoorkaa miti?   Deebisaa: dura dhalaan takka eenyuuf if tottolchitii haa beeynu. yoo if tottolchuu feete manuma isii kheeysatti hanga isii laalutti if tottolchuu dandeessi. lammeeysaa; boona jettee fudhattee shittoo godhattee ala gad bahuun dhoowwaadha. ammoo kheeysaahuu tan heerumtee …

497: Dhalaan diddibattee if tottolchuun akkami? Read More »