644: Niqaaba Uffachuun Dirqamaa?

Gaafiin kun wantoota ulamaa\’iin keessatti wal dhaban irraa isa tokko. ulamaa\’iin gariin dirqama jedhan. gariin ammoo dirqamaa miti jedhan. deebisaa gaafii tanaatiif fatwaa gama lameeniituu isiniif dhiheessina. lameenirraa kan isin amansiise hordofuun mirga keessan.   Ragaa Warra Dubartiin fuulatti haguugachuun dirqama jedhuu   Sheikh Saalih al-Fawzaan akkana jedhe.   “Fuulli dubartii awrah waan taheef dirqama …

644: Niqaaba Uffachuun Dirqamaa? Read More »