260: Intala maatiin isii cufti Islaama hin tahin eenyutu Nikaha godhaaf?

Gaaffii: Intalti takka yoo islaamte ka maatiin isii cufti islaama hin ta’in eenyutu nikaya isii godha? Gurbaa tokko fuudhuu feetii, abbaani isii ka kiristaanaa sunilleen islamummaa isii irraa hammeenya hin qabuu nikaha godhuu ni danda’aa?       Deebisaa: Eega inni islaama hin ta’in Nikaha godhuu hin danda’u, waliyyii isiillee ta’uu hin danda’u abbaan sun. …

260: Intala maatiin isii cufti Islaama hin tahin eenyutu Nikaha godhaaf? Read More »