520: Qiblaafi azaanni shii’aa keennaan akkuma tokkoo?

Gaaffii: Ganda shi’aa dalagaa warra shi’aa sani azaana isaaniitiif qiblaa isaaniillee ni shakkee maal ta’uu qabaa?         Deebisaa: Jarri qiblaa nurraa addaa qabdii hin beeku. Irra hedduun isaanii garuma qiblaa islaamaa garagalanii salaatan natti fakkaata. Ammoo azaanni keenyaaf ka isaanii bakka itti waldhabdutu jiraa bakki itti walitti galtullee ni jira. Yeroon itti …

520: Qiblaafi azaanni shii’aa keennaan akkuma tokkoo? Read More »