Tag: Rasuula ï·º

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami?

Gaafii: Sunnaa salaataallee, waajiba salaataallee, arkaana salaatallee nuu himaa?           Deebisaa: Sunnaan salaataa lamatti qoodamti; tokko ka hujiiti, tokko immoo ka jechaati. Wanni sunana jadhan ka hujiidhaan hojjatamtu salaata keessatti sunnaa salaataati wanni jedhan, ka yoo isii dhiisan salaata namaa hin balleessine, akka waajibaataa fa’a, yookaan akka arkaanaa fa’a, ka salaata …

348: Waajiba, Arkaanaa fi Sunnaan Salaataa akkami? Read More »

273: Waraqaa Qur’aanni irratti katabamee irraa tarsa’e lafaa yoo argine gubuun taatii?

Gaafii: Kitaaba qur’aana gubuun ni taatii? lafarraa guuree bakka wayiitti dhossa. Abbaan manaa bira dalagu muxawwaadhaa waan jedhan bakka biraatti guuruu irra gubutu irra gaariidha jedhanii.     Deebisaa: Dhugaadha gubutu gaariidha. Kitaaba qur’aanaa yoo inni dhume waa lama keessa tokko godhutu gaari. Takka dirree qulqulluu barbaadanii qotanii keessatti awwaaluu, ta lammaaffaa gubuudha. Yeroo guban …

273: Waraqaa Qur’aanni irratti katabamee irraa tarsa’e lafaa yoo argine gubuun taatii? Read More »